पाणी फाऊंडेशनच्या १ मे २०१९ सत्यमेव जयते वॉटर कप मध्ये श्रीयश पॉलिटेक्नीकचे जलमित्र म्हणून सहभाग